Facebook Share Image

TKM

Életbiztosítási termékeink TKM értékei

Tisztelt Leendő Ügyfelünk!

Az Ön által megkötni kívánt biztosítás egy klasszikus megtakarítási jellegű életbiztosítás.

Annak érdekében, hogy Ön, a szerződéshez kapcsolódó költségekről átfogó képet kapjon, a biztosítók vállalják, hogy a teljes költségmutatót (TKM) egységesen alkalmazzák az életbiztosításoknak a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvényben (továbbiakban Bit.) meghatározott körére, továbbá a mutató értékéről Önt, mint leendő szerződőt előzetesen tájékoztatják annak érdekében, hogy megalapozottabb döntést tudjon hozni. A TKM összhangban van a teljes költségmutató számításáról és közzétételéről szóló 55/2015. MNB rendeletben (továbbiakban Rendelet) szabályozott teljes költségmutatóval is.

Mi a TKM?

A Teljes Költség Mutató (TKM) egy, az Ön tájékoztatását szolgáló, egyszerű mutató, amely egy százalékos érték vagy értéktartomány segítségével fejezi ki a típuspéldában bemutatott biztosítás költségeit, amelyek tartalmazzák – többek között - a termékbe beépített biztosítási kockázati fedezetek ellenértékét is.

Mire szolgál?

A TKM megmutatja, hogy adott paraméterek mentén közelítőleg mekkora hozamveszteség éri Önt egy elméleti, költségmentes befektetés hozamához képest amiatt, hogy a hozamot az adott klasszikus életbiztosítási terméken érte el.

Jelen táblázatok 2016. július 1-jétől hatályos TKM értékeket tartalmazzák:

ELIXÍR vegyes életbiztosítás (T0200) biztosítás TKM értéke:
10 éves 15 éves 20 éves
5,97% 4,49% 3,90%
JÖVŐIDŐ (kötött időre szóló életbiztosítás) (T0431)biztosítás TKM értéke:
10 éves 15 éves 20 éves
5,57% 4,13% 3,50%
TESTAMENTUM (egész életre szóló életbiztosítás) (T0700) biztosítás TKM értéke:
Díjfizetési tartam 10 éves 15 éves 20 éves
25 éves 25,34% 14,71% 10,38%
30 éves 27,78% 16,16% 11,51%
35 éves 29,87% 17,38% 12,45%
40 éves 31,52% 18,33% 13,17%

Megjegyzés: A táblázatban feltüntetett TKM értékek a TKM rendeletnek megfelelő képlettel kerültek kiszámításra. A Testamentum (T0700) biztosítás a TKM képletben szereplő paraméterekkel nem elérhető, nem köthető.

TESTAMENTUM (egész életre szóló életbiztosítás) (T0700) biztosítás TKM* értéke:
Díjfizetési tartam 10 éves 15 éves 20 éves
20 éves 24,10% 13,86% 8,11%
25 éves 27,21% 15,75% 11,06%
30 éves 29,94% 17,37% 12,32%
35 éves 32,16% 18,67% 13,32%

TKM* megjegyzés:

A termék sajátosságai miatt a fentiekben ismertetett TKM számítási eljárástól a következő módon tértünk el:

 • biztosított belépési kora 40 éves kortól,
 • maximális biztosítási összeg 800.000 Ft, melyhez tartozó éves díjak az alábbiak, a Díjfizetési tartam tükrében:
Díjfizetési tartam Éves díj
20 éves 45 931 Ft
25 éves 39 369 Ft
30 éves 35 420 Ft
35 éves 32 977 Ft
TESTAMENTUM (egész életre szóló életbiztosítás) (TE700) biztosítás TKM értéke:
5 éves 10 éves 20 éves
6,61% 3,93% 2,64%

Megjegyzés: A táblázatban feltüntetett TKM értékek a TKM rendeletnek megfelelő képlettel kerültek kiszámításra. A Testamentum (TE700) biztosítás a TKM képletben szereplő paraméterekkel nem elérhető, nem köthető.

TESTAMENTUM (egész életre szóló életbiztosítás) (TE700) biztosítás TKM* értéke:
5 éves 10 éves 20 éves
6,63% 3,97% 2,68%

TKM* megjegyzés:

A termék sajátosságai miatt a fentiekben ismertetett TKM számítási eljárástól a következő módon tértünk el:

 • biztosított belépési kora 40 éves kortól,
 • maximális biztosítási összeg 800.000 Ft, melyhez tartozó Egyszeri díj összege: 663.733 Ft.

Jelen táblázat a 2018. július 28-tól hatályos TKM értékeket tartalmazzák:

NOSZTALGIA (elérésre szóló életbiztosítás) (T0302) biztosítás TKM* értéke:
Díjfizetési tartam Éves díj Biztosítási összeg 5 éves
fix 5 év 500 000 Ft 2 544 078 Ft 1,60%
fix 5 év 750 000 Ft 3 816 117 Ft 1,60%
fix 5 év 1 000 000 Ft 5 088 156 Ft 1,60%
fix 5 év 1 500 000 Ft 7 632 234 Ft 1,60%
fix 5 év 2 000 000 Ft 10 176 311 Ft 1,60%

TKM* megjegyzés:

Jelen termék sajátosságai miatt a fentiekben ismeretett TKM számítási eljárástól a következő módosn tértünk el: biztosított belépési kora: 35 év; biztosítás és díjfizetés tartama: fix 5n év; díj nagysága: éves 500 000 Ft-tól 2 000 000 Ft-ig; díjfizetés gyakorisága; kizárólag éves (folyamatos). A termék csak meghatározott partnerünk számára érhető el.

Figyelem!

Fontos tudnivaló, hogy a szerződés megkötése előtt közölt TKM értékek a típuspéldánkban bemutatott paraméterek esetén értendőek, azt feltételezve, hogy a szerződés az adott tartam alatt mindvégig élő, nem kerül módosításra, a szerződésből pénzkivonás semmilyen formában nem történik és a megállapított díj az adott tartam során maradéktalanul megfizetésre kerül. A TKM érték által bemutatott költségszint nem szükségszerűen azonos a megvásárolni kívánt konkrét szerződés költségeivel, hanem arról megközelítő tájékoztatást nyújt. A szerződés egyedi paramétereinek függvényében a konkrét szerződés költségei akár lényegesen is eltérhetnek a közölt TKM értéktől.

A TKM számítására vonatkozó módszertan a Rendeletben, az alkalmazására vonatkozó, a Magyar Biztosítók Szövetségének TKM Charta-hoz csatlakozó tagbiztosítói által megalkotott szabályzat a Magyar Biztosítók Szövetségének honlapján (www.mabisz.hu) olvasható. A biztosítók internetes honlapján a saját termékeire vonatkozó TKM értékek eszközalaponként is elérhetők, míg az összes, a Rendeletszerinti TKM számítási kötelezettség alá tartozó TKM érték megtalálható a Magyar Nemzeti Bank honlapján is.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a TKM fontos, de nem az egyetlen lényeges pontja a klasszikus biztosításokra vonatkozó ügyféltájékoztatásnak. Nem elhanyagolható szempont a konkrét ajánlatban szereplő biztosítási fedezet jellege (élet-, baleset- vagy egészségbiztosítás) és nagysága. Hosszú távú megtakarításokról lévén szó, szempont lehet továbbá, hogy a tartam alatt esetleg megváltozó élethelyzetben a termék mennyire testre szabható (pl. milyen kiegészítő fedezettel bővíthető a biztosítás), mennyire likvid az adott szerződésben elhelyezett összeg, milyen további kényelmi megoldásokat kínál a társaság az ügyféligények kiszolgálására.

Köszönjük figyelmét és bízunk abban, hogy a TKM alkalmazása is hozzájárul ahhoz, hogy különböző biztosítók által kínált biztosítások költségszintje átlátható és összehasonlítható legyen, és így Ön még inkább megalapozott, informált döntést hozzon a biztosítási szolgáltatás megvásárlásakor.

Miben szolgálja az Ön érdekeit?

A TKM segítségével - a típuspéldán keresztül - Ön egyszerűbben össze tudja hasonlítani a magyar életbiztosítási piacon kínált klasszikus életbiztosítások költségszintjeit.

A bemutatott típuspélda a következő:

A biztosított kora és a biztosítás időtartama

A biztosított egy 35 éves személy, aki

 • rendszeres díjfizetés esetén 10, 15 vagy 20 éves tartamú,
 • egyszeri díjas szerződése esetén pedig 5, 10 vagy 20 éves tartamú biztosítási szerződést köt.

A TKM kalkuláció azért történik különböző időtartamokra, hogy látható legyen, miként befolyásolják a különböző időtartamok a termék költségterhelését. Amennyiben a fenti tartamok közül valamelyikre nem történik számítás, az azt jelenti, hogy az adott tartam a konkrét termékre nem elérhető.

A biztosítás díja és a díjfizetés módja

A fenti életkorú biztosított

 • 2 200 000 Ft-ért (vagy annak megfelelő €/USD/CHF stb.) egyszeri díjas, vagy
 • 210 000 Ft éves díjjal (vagy annak megfelelő €/USD/CHF stb.) rendszeres díjas, éves díjfizetésű biztosítást köt, ahol a díjfizetés csoportos beszedési megbízással, vagy átutalással történik.

A standard klasszikus biztosításban foglalt élet- és / vagy balesetbiztosítási, illetve egészségbiztosítási szolgáltatások

 • A megkötni kívánt biztosítás a megtakarítási lehetőség mellett kockázati biztosítási szolgáltatást is tartalmaz (pl. élet- vagy baleset- vagy egészségbiztosítás). A TKM a biztosítási feltétek szerint kötelezően választandó biztosítási fedezetek kockázati díját veszi figyelembe költségként.
 • ELIXÍR vegyes életbiztosítás (T0200) biztosítás esetében a szerződésbe épített kötelező biztosítási kockázat jellemzői a követezőek: bármely okú halál, biztosítási összeg 200 000 – 20 000 000 Ft között választható.
 • JÖVŐIDŐ (kötött időre szóló életbiztosítás) (T0431) biztosítás esetében a szerződésbe épített kötelező biztosítási kockázat jellemzői a követezőek: bármely okú halál, biztosítási összeg 200 000 – 20 000 000 Ft között választható.
 • TESTAMENTUM (egész életre szóló életbiztosítás) (T0700) biztosítás esetében a szerződésbe épített kötelező biztosítási kockázat jellemzői a követezőek: bármely okú halál, biztosítási összeg 200 000 – 800 000 Ft között választható.
 • TESTAMENTUM (egész életre szóló életbiztosítás) (TE700) biztosítás esetében a szerződésbe épített kötelező biztosítási kockázat jellemzői a követezőek: bármely okú halál, biztosítási összeg 200 000 – 800 000 Ft között választható.

A TKM számítás figyelembe vesz minden, a termékhez tartozó, a megtakarítás értékét csökkentő olyan költséget, ami azért merül fel, mert Ön a megtakarítást az adott standard klasszikus biztosításon keresztül valósította meg. Nem veszi ugyanakkor figyelembe a díjhoz és a kifizetésekhez kapcsolódó esetleges adó- és járulékterheket és/vagy kedvezményeket.