Facebook Share Image

SIGNAL CASCO

Teljes körűen az Ön igényeire szabva!

Ön csak vezessen nyugodtan, az autója védelmét pedig bízza ránk! Ha véletlenül káreset történne, az a mi dolgunk.

 • avulás mentes térítés a gépjármű 3 éves koráig
 • aktív kárrendezés
 • hűségét bónusszal jutalmazzuk

Érdekli ajánlatunk?

A SIGNAL CASCO előnyei

Casco | Signal Biztosító

Milyen előnyöket jelent Önnek a SIGNAL CASCO biztosítása?

 • Hűségét bónusszal jutalmazzuk
 • Pótdíjmentesség az extra tartozékokra
 • Kedvezmények egyes díjfizetési módok esetén
 • Avulás mentes térítés a gépjármű 3 éves koráig
 • Önrész mentes vagy csökkentett önrészes térítés bizonyos esetekben
 • Egyéb felmerült költségeinek térítése kárrendezéskor: szállítási, őrzési költségek, forgalomba és üzembe helyezési, valamint átírási költségek térítése totálkár esetén
 • Részlopás esetén nincs totálkár eljárás, de csak márkaképviselet általi javítást térítjük meg
 • Díjmentes szemlézés
 • Aktív kárrendezés

Kárrendezéskor partnerként kezeljük Önt! A SIGNAL Biztosító több egymást követő évben dobogós helyen végzett az Év biztosítója díj Kárrendezési kategóriájában, mégpedig az ügyfelek szavazása alapján.

Bővebben az előnyökről

Tovább részletezzük a SIGNAL CASCO biztosítással kapcsolatos előnyöket

 • Jutalmazzuk hűségét. Ügyfeleink már a második biztosítási évtől 5% kedvezményben részesülnek, két év elteltével a hűségbónusz mértéke pedig már 15%. A maximálisan elérhető kedvezmény 50%.
 • Pótdíjmentesség. A légkondicionáló berendezés (klíma) és az ún. "aktív biztonsági berendezések", továbbá LED és lézer fényszórók biztosítása pótdíj-mentesek. A klímaberendezésre, a légzsákra, az ABS-re, a kipörgés-gátlóra, a menetstabilizációs, vagy fékerőelosztó rendszerrel felszerelt autókra nincs felár, mert ezek szériafelszereltségnek számítanak.
 • Kedvezmények csoportos beszedési megbízás és éves díjfizetés esetén.
 • Nincs avultatás. Helyreállítás esetén a gépjármű 3 éves koráig nincs avultatás, a kár megtérítése új értéken, vagyis avulás-mentesen történik, ha az autó még gazdaságosan javítható, és nem lesz totálkáros. Az új értéken történő térítés azt jelenti, hogy a benyújtott javítási számlát a biztosító kifizeti, és nem von le avulás címén a gépjármű korától és állapotától függően 20-30%-ot.
  A 3, de legfeljebb 7 éves gépjárműben bekövetkező károkkal kapcsolatosan kizárólag a természetes elhasználódásnak kitett alkatrészek árából (pl. gumiabroncs, kipufo­gó, akkumulátor) vonunk le - azok természetszerű elhasználódásával arányos - értékemelkedést, illetve az elektroakusztikus és navigációs berendezéseket a káridőponti értékükön térítjük. A 7 évesnél idősebb járműben bekövetkező károk helyreállítási költségéből értékemelkedést vonunk le, az új beépített alkatrészek értéknövelő hatását figyelembe véve. (A jármű életkorát a úgy kell meg­állapítani, hogy a káresemény évéből ki kell vonni a gépjármű gyártási évét.)
 • Önrészmentes térítés bizonyos esetekben.
  Nincs önrész levonás, ha:
  • az üvegkárt az ablaküveg cseréje nélkül, javítással állítják helyre, vagy
  • ha a csere utángyártott üveggel történik (melynek ára nem haladja meg a gyári alkatrész vezérképviseleti árának 50%-át).
  A bónuszt nem érinti a fenti szolgáltatás!
 • Csökkentett önrész levonása
  • az ablaküvegek cseréje esetén (A szolgáltatás kizárólag a jármű első és hátsó szélvédőjének és oldalsó ablaküvegeinek javítási, vagy kicserélési költségeire terjed ki.),
  • zárak javítása, cseréje, ill. a lopás elleni védelem javítása, átkódolása esetén (A szolgáltatás kizárólag kármegelőzési célú, lopási kísérletet követően szükségessé vált javítási, átkódolási költségekre terjed ki.),
  • elemi kár esetén.

A zárak, kulcsok cseréjének, átkódolásának költségét 50%-ban térítjük. Egyrészt a káresemény során sérült zárgarnitúra cseréje esetén, másrészt ha a cserét társaságunk írta elő a kulcsok elvesztése, ellopása, megrongálódása miatt, kármegelőzés céljából. Biztosítónk ilyenkor a felmerült költség - önrész levonása nélkül számított - 50%-át téríti, ha az alkatrészek beszerzése és beszerelése magyarországi márkaszervizben történt, és ezt számlával igazolják.

A bónuszt nem érinti a fenti szolgáltatás!

 • Egyéb költségek térítése. Szállítási, őrzési költségek, forgalomba és üzembe helyezési, valamint átírási költségek térítése totálkár esetén.
 • Részlopás esetén nincs totálkár eljárás. Csak márkaképviselet által történt javítást térítünk meg.
 • A használt autók szemleköltségét társaságunk viseli. A szemlét független, szakértő cégek munkatársai végzik, az ügyféllel egyeztetett helyszínen és időpontban.A kockázatviselés kezdete nem lehet korábbi, mint a szemle időpontja!
 • Online, ügyfélbarát aktív kárrendezés. Kárrendezési szolgáltatásunk több éve díjnyertes a biztosítási piacon!

A részletekért tekintse meg Feltételünket, mely alább a Dokumentumtárból letölthető.

Fedezetek

Milyen biztosítási eseményekre nyújt fedezetet a SIGNAL Casco?

 • Fizikai károsodásra. A jármű totálkárnak minősülő, valamint részleges sérülésére, rongálódására, melybe beletartozik az elemi kár általi károkozás is. A járműben keletkezett fizikai károsodásnak nevezzük azt, melyet kívülről ható, hirtelen fellépő, baleseti jelleggel bekövetkező erőhatás, tűz, rongálás, elemi csapás okozott.
 • Lopásra és rablásra (részlopásra is). A teljes jármű, vagy alkatrészeinek ellopására, önkényes elvételére, és az ilyen cselekményekkel összefüggésben keletkezett fizikai károsodásra, ha a jármű, ill. alkatrészei a rendőrségi feljelentéstől számított 60 napon belül nem kerültek meg.

Nem találta meg, amit keresett? Töltse le a SIGNAL CASCO Biztosítás Feltételt a lenti Dokumentumtárból.

 

Érdekli ajánlatunk?